...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การออกหน่วยทำหมันสุนัขแมว และองค์ความรู้อาหารไก่แบบธรรมชาติองค์ความรู้ภูมิปัญญาการเลี้ยงสัตว์
1.การเพาะเลี้ยงหนอน ทำได้โดย

         1.หาถังใหญ่ 1 ใบเตรียมไว้สำหรับหมักหนอน
         2.กากน้ำตาล 3 กิโลกรัม
         3.เศษอาหารที่มีอยู่ทั่วไป
         4.เททั้ง 2 ส่วน รวมกัน คนให้เข้ากัน
 แล้วเทลงในถังที่เตรียมไว้เอารำมาโรยให้หนาประมาณ 2 เซนติเมตร
ปิดฝาถังไว้ 15 วัน จะได้หนอนสำหรับเลี้ยง เป็ด ไก่ กบ หรือปลา ที่เลี่ยงไว้กินได้
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย
แล้วยังเป็นการให้อาหารที่มีคุณค่าสำหรับสัตว์เลี้ยงด้วย2.การเลี้ยงและสร้างแหล่งอาศัยของปลวก
                                                             เลือกพื้นที่บริเวณใกล้จอมปลวก

                              1.ทำการขุดหลุม ขนาด 1*1*1 ศอก
                              2.นำท่อนไม้แห้ง ไม้เนื้ออ่อน กระดาษลูกฟูก เศษกระดาษ ใส่ลงในบ่อให้เต็ม
                               3.รดนํ้าให้ชื้น
                                                     4.ปิดปากหลุมไว้ด้วยกระสอบป่าน
                              5. ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 วัน ปลวกจะมากินท่อนไม้ในหลุม
       การเก็บปลวกเพื่อนำมาเป็นอาหารเสริม
      เปิดหลุมเลี้ยงปลวกแล้วหยิบท่อนไม้ 2 ท่อน จากหลุมมาเคาะกันบนปากถัง ปลวกก็จะร่วงหล่นสู่ถังเคาะจนหมด เมื่อปลวกออกจากท่อนไม้หมดแล้ว ให้นำท่อนไม้กลับสู่หลุมตามเดิม ถ้าจำเป็นให้เติมท่อนไม้ ท่อนใหม่ลงในหลุมได้อีก ปิดปากหลุมไว้ตามเดิม เมื่อได้ปลวกตามความต้องการแล้วก็นำปลวกไปให้กบกินเพื่อเป็นอาหาร ปลวกเหมาะสำหรับเป็นอาหารเสริมสำหรับกบเล็ก โดยโรยปลวกลงบนพื้นแห้งในบ่อเลี้ยงกบเล็ก กบจะกินเองตามธรรมชาติ ใช้ปลวกประมาณ 1-2 % โดยนํ้าหนักของกบ โดยสามารถให้กบเล็กกินปลวกได้สัปดาห์ละ 2-3 


3.ตั้งหลอดไฟฟ้าตอนกลางคืน หากาละมังใส่น้ำมารองแมลงต่างไว้ให้ไก่กิน ง่ายสุดๆ
 ข้อเสนอแนะ ควรทำไว้หลายหลุมเพื่อจะได้เวียนเก็บทุกวัน ประหยัดมากๆ

วันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กลุ่ม/หมู่บ้านธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว รับรางวัลชมเชย ในการประกวด กลุ่ม/หมู่บ้านธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ บ้านปงป่าตอง อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จากนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย