...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลโป่งแพร่

สำนักงานปศุศัตว์อำเภอแม่ลาว กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ร่วมบูรณาการ โครงการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าตำบลโป่งแพร่ ประจำปี ๒๕๕๗ ดำเนินการกิจกรรมการทำหมัน สุนัข แมว มื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศาลาอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
 ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดีแม้ว่าพื้นที่จะอยู่ในเขตแผ่นดินไหวคั้งรุนแรงที่สุดมาเมือไม่นานนี้ก็ตามขอบคุณนสพ.พืชผล น้อยนาฝาย หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายนำทีมงานโซน 1(อำเภอเมือง,อำเภอเวียงชัย,อำเภอเวียงเชียงรุ้ง,อำเภอแม่ลาว,เจ้าหน้าที่สนง.ปศจ.เชียงราย)เข้าร่วมปฏิบัติงานครั้งนี้ครับ..และลืมไม่ได้..ขอบคุณท่านนายกมานิตย์ มูลเคล้า นายกอบต.โป่งแพร่และทีมงานคุณภาพด้วย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น