...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บริการสุขภาพสัตว์ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ลาว


วันนี้ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ดรีมทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกดำเนินงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพสัตว์ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ท่านนายกเทศบาลตำบลแม่ลาว (นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม )ท่านประธานสภาตำบล(นางศักดิ์ศรี แสนแก้ว)ท่านปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว (นายศาสศิลป์ โพธิญาณ)ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมืองและจากฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีประชาชนนำสุนัข แมวมาทำหมัน ตอน จำนวนรวม ๔๕ ตัว / ๓๓ ราย รักษาสุนัขป่วยขี้เรื้อน ๔ ตัว /๓ ราย
ผ่าตัดใส้เลื่อนสุกร ๑ ตัว /๑ รายวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวออกปฎิบัติงานการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ตลาดนัดค้าวัว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวนำโดยนายทิวากร บำรุงรส สัตวแพทย์ชำนาญงาน และเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันรณรงค์การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ตลาดนัดค้าวัวของอำเภอแม่ลาว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดเป็นอย่างดีทั้งนี้เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยที่กำลังระบาดมากในขณะนี้
ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่มาสังเกตุการณ์
ช่วยกันคนละไม้ละมือ
ทั้งพ่นยา
โรยปูนขาว


วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลงานปีที่ผ่านมาบางส่วน

ปีที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวได้ทดลองทำเวบบล็อกผลการปฏิบัติงาน เท่าที่พอสรุปได้เชิญคลิกชมครับที่นี่
ภาพปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวนายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอเทิงนายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยนายสุระ สุขใส  ในที่ประชุมประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมา

นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว กับนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงานพญาเม็งราย ร่วมประชุมซ้อมแผนป้องกันโรคระบาดติดคนที่ศาลากลาง750ปีเชียงราย