...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ การบริการของปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว

      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวนำโดยนายศาตศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยทีมงานที่ประกอบด้วย นายทิวากร บำรุงรส สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายประเมิน ศรีบุญมี เจ้าหน้าที่สัตวบาล นายสุพล ปานพาน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นายพีระพงษ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  นายนิคม ดอกสลิดสัตวแพทย์ชำนาญงาน  นายชาณรงค์  ไชยชมภู เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมกันปฏิบัติงานทำหมันสุนัข แมว  ที่ลานจอดรถวัดผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
ทีมงานโซนกลาง อำเภอ แม่ลาว, เมือง, เวียงชัย, เวียงเชียงรุ้ง

ลงทะเบียนรับทราบปัญหาตามต้องการของเกษตรกร


ทำหมันสุนัข แมว และรักษาหมูใส้เลื่อน
กรรมการหมู่บ้านให้ความสนใจมาขอรับเวชภัณฑ์ให้สัตว์เลี้ยงที่บ้าน
หมอมัมปวดเมื่อยรับบริการของโรงพยาบาลแม่ลาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น