...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2557

ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย(กลุ่มเลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง)ปี ๒๕๕๗

 นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว และนายอุดม พิมพาสาร เจ้าหน้าที่สัตวบาล จัดการฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย(กลุ่มเลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง)ปี ๒๕๕๗ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มบ้านแพะหมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗

การฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานในเกษตรกรรายย่อย(กลุ่มเลี้ยงสัตว์เข้มแข็ง)ปี ๒๕๕๗ หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ กลุ่มบ้านแพะหมู่ที่ ๙ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น