...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ร่วมจับกุมผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งผิดกฏหมาย พรบ.ควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๔๒ และเคลื่อนย้ายเป็ดไล่ทุ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต


วันนี้ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นำโดยนายวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายศาตศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว นสพ.พืชผล น้อยนาฝาย นสพ.ชำนาญการพิเศษ นายหมู่ใหญ่สมเจตน์ บรรดิ นายหมู่ใหญ่อุดม สิงห์เชื้อกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอแม่ลาวที่ ๑๘ ร.ต.ต.สำราญ อินเทพ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ลาว นายพงษ์เพชร อิ่นคำ ผู้ใหญ่บ้านปากกองหมู่ ๗ ตำบลป่าก่อดำพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สนธิกำลังร่วมจับกุมผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งผิดกฏหมาย พรบ.ควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ (แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.๒๕๔๒ และเคลื่อนย้ายเป็ดไล่ทุ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต สถานที่กลางทุ่งนา ม.๗ ต.ป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เป็ดไล่ทุ่งฝูงนี้มีจำนวนประมาณ ๓,๐๐๐ ตัว