...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บ้านวัดโรงเรียน แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

นายประสิทธิ์ นันทะวาส รักษาการปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ออกตรวจสอบโครงการแผ่นธรรมแผ่นดินทองครับ  เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ