...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555

ร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร
นายประเมิน ศรีบุญมี เจ้าหน้าที่สัตวบาล(ผสมเทียม) ตัวแทนสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวออกร่วมปฏิบัติงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในโครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฏราชกุมาร เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินท์ สภาแสน กล่าวเปิดโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น