...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

รองอธิบดีมาติดตามงาน

 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ท่านวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายโดยมีหัวหน้าวิทยา จินตนาวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยทีมงาน ให้การต้อนรับเมื่อบ่าย๑๖ มี.ค.๕๘


เกษตรกรมาดูงาน

 "เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายมาดูงานที่อำเภอแม่ลาว...สนใจเครื่องตัดต้นข้าวโพดเพื่อจะทำเป็นข้าวโพดหมักนำไปเลี้ยงโคเนื้อเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘