...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ การบริการของปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว

      สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวนำโดยนายศาตศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัย พร้อมด้วยทีมงานที่ประกอบด้วย นายทิวากร บำรุงรส สัตวแพทย์ชำนาญงาน นายประเมิน ศรีบุญมี เจ้าหน้าที่สัตวบาล นายสุพล ปานพาน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นายพีระพงษ์ ตั้งตระการพงศ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน  นายนิคม ดอกสลิดสัตวแพทย์ชำนาญงาน  นายชาณรงค์  ไชยชมภู เจ้าหน้าที่สัตวบาล ร่วมกันปฏิบัติงานทำหมันสุนัข แมว  ที่ลานจอดรถวัดผาบ่อง ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๓
ทีมงานโซนกลาง อำเภอ แม่ลาว, เมือง, เวียงชัย, เวียงเชียงรุ้ง

ลงทะเบียนรับทราบปัญหาตามต้องการของเกษตรกร


ทำหมันสุนัข แมว และรักษาหมูใส้เลื่อน
กรรมการหมู่บ้านให้ความสนใจมาขอรับเวชภัณฑ์ให้สัตว์เลี้ยงที่บ้าน
หมอมัมปวดเมื่อยรับบริการของโรงพยาบาลแม่ลาว

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บริการสุขภาพสัตว์ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ลาว


วันนี้ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ดรีมทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกดำเนินงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพสัตว์ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ท่านนายกเทศบาลตำบลแม่ลาว (นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม )ท่านประธานสภาตำบล(นางศักดิ์ศรี แสนแก้ว)ท่านปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว (นายศาสศิลป์ โพธิญาณ)ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมืองและจากฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีประชาชนนำสุนัข แมวมาทำหมัน ตอน จำนวนรวม ๔๕ ตัว / ๓๓ ราย รักษาสุนัขป่วยขี้เรื้อน ๔ ตัว /๓ ราย
ผ่าตัดใส้เลื่อนสุกร ๑ ตัว /๑ รายวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวออกปฎิบัติงานการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ตลาดนัดค้าวัว

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวนำโดยนายทิวากร บำรุงรส สัตวแพทย์ชำนาญงาน และเจ้าของตลาด พ่อค้าแม่ค้า ร่วมกันรณรงค์การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ตลาดนัดค้าวัวของอำเภอแม่ลาว เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ได้รับความร่วมมือจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนัดเป็นอย่างดีทั้งนี้เป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยที่กำลังระบาดมากในขณะนี้
ให้สัมภาษณ์นักข่าวที่มาสังเกตุการณ์
ช่วยกันคนละไม้ละมือ
ทั้งพ่นยา
โรยปูนขาว


วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ผลงานปีที่ผ่านมาบางส่วน

ปีที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวได้ทดลองทำเวบบล็อกผลการปฏิบัติงาน เท่าที่พอสรุปได้เชิญคลิกชมครับที่นี่
ภาพปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวนายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอเทิงนายจรูญ อุตุภรณ์ ปศุสัตว์อำเภอเวียงชัยนายสุระ สุขใส  ในที่ประชุมประจำเดือนกันยายนที่ผ่านมา

นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว กับนายรัฐพล นาวา สัตวแพทย์ชำนาญงานพญาเม็งราย ร่วมประชุมซ้อมแผนป้องกันโรคระบาดติดคนที่ศาลากลาง750ปีเชียงราย