...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันเสาร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2557

ทีมงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวไปดูงานที่สถานีพัฒนาพืชอาหารสัตว์แพร่

ท่านผู้อำนวยการสถานีสุวิทย์ อินทฤทธิ์ มาให้กาารต้อนรับพาชมแปลงหญ้าด้วยตนเอง ขอบพระคุณอย่างสูงครับ