...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บริการสุขภาพสัตว์ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ลาว


วันนี้ ๕ มิถุนายนที่ผ่านมา ดรีมทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกดำเนินงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่ บริการสุขภาพสัตว์ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ท่านนายกเทศบาลตำบลแม่ลาว (นายอรรถพงษ์ โรจนพิบูลธรรม )ท่านประธานสภาตำบล(นางศักดิ์ศรี แสนแก้ว)ท่านปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว (นายศาสศิลป์ โพธิญาณ)ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่จากอำเภอเวียงชัย อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เมืองและจากฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น มีประชาชนนำสุนัข แมวมาทำหมัน ตอน จำนวนรวม ๔๕ ตัว / ๓๓ ราย รักษาสุนัขป่วยขี้เรื้อน ๔ ตัว /๓ ราย
ผ่าตัดใส้เลื่อนสุกร ๑ ตัว /๑ รายไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น