...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวบริการสุขภาพสัตว์โคเนื้อ โคนม ประจำปี


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวและกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ออกบริการสุขภาพสัตว์ประจำปี ในพื้นอำเภอแม่ลาว ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ในการการนี้ได้รับการสนับสนุนยาถ่ายพยาธิอัลเบนซอลจากบริษัทสามัคคีเภสัช(บริษัทยูดีเวทจำกัด)ในการมอบให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือนำไปถ่ายพยาธิเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มรายได้ลดต้นทุน ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น