...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เดินสายประชุมกลุุ่มผู้เลี้ยงโคธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตามแผนฯ...

นายศาสศิลปื โพธิญาณ ปศสัตว์อำเภอแม่ลาว เดินสายประชุมกลุุ่มผู้เลี้ยงโคธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริตามแผนฯ.ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗..เพื่อชี้แจงการส่งมอบลูกโคและติดตามลูกเกิดใหม่ 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น