...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

เกษตรกรมาดูงาน

 "เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายมาดูงานที่อำเภอแม่ลาว...สนใจเครื่องตัดต้นข้าวโพดเพื่อจะทำเป็นข้าวโพดหมักนำไปเลี้ยงโคเนื้อเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น