...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

อบรมให้ความรู้กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่ลาว


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว และนายทิวากร บำรุงรส สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน ดำเนินการอบรมให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ แก่กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอแม่ลาว  ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น