...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555

การอบรมสาธิตการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ด้วยถุงพีวีซี


สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ลาวร่วมกับ อบต.จอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จัดการฝึกอบรมการทำบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตวื สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยเชิญอาจารย์สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์ จากภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายและสาธิตการทำอย่างครบวงจร เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น