...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557

ประชุมประสานงานโรคพิษสุนัขบ้า

นายศาสศิลป์ ไพธิญาณ ปสุสัตวอำเภอแม่ลาว ประชุมร่วมกับเทศบาลเพื่อประสานการทำงานในเรื่องกการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น