...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

เจาะเลือดโค

นายอุดม พิมพาสาร เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานปศุสัตวอำเภอแม่ลาว ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซีรั่มในโคเนื้อบ้านแม่ลาวหมู่ 4 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายภายใต้กิจกรรมสำรวจความซุกและตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อย ปี ๒๕๕๗ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น