...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ประชุมบูรณาการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวสลี  และเทศบาลตำบลป่าก่อดำ โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น