...สวัสดีปีใหม่.๒๕๕๗.ขอให้มีความสุขทุกท่าน จากใจเราปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว...จังหวัดเชียงราย...

วันพุธที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557

รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปี ๒๕๕๗


นายศาสศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว ออกดำเนินการโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบบูรณาการที่พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่และเทบาลดงมะดะ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗ อปท.เป็นเจ้าขอองงบประมาณชื้อวัคซีนและสำรวจสุนัขขึ้นทะเบียน ปศุสัตว์นำอาสาออกฉีดวัคซีนป้องกันโรค ทุกภาคส่วนร่วมกันประชาสัมพันธ์
 วันนี้รณรงค์กันในเขตเทศบาลตำบลดงมะดะและเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายโดยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง๒ แห่งให้ความร่วมมือและสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ

...เป็นปลื้มหวังว่าโรคนี้หมดไปจากพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงรายเถิดครับ...ขอภาวนาจริงๆครับผม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น